QQ:121021094

  邮箱:121021094@qq.com

大牌支持信赖

戴尔、英特尔、三星、希捷等顶尖硬件供应商

高度稳定表现

运营商电信、联通一级真带宽,BGP多线认证星级机房

智能无忧备份

全时智能备份11个还原点,附赠等G级备份空间

 • 精选机型

  精选热卖机型,快速购买简单高效

 • 1G香港VPS

  系统: linux
  CPU: 1核
  内存: 2048 MB
  硬盘: 40 GB
  带宽: 1 M
  IP数量: 共享1个
  快照: 1个
  说明:
  日付: 1.90 元/天
  月付: 30.00 元/月
  年付: 300.00 元/年
 • 4核4G香港VPS

  系统: linux
  CPU: 4核
  内存: 4048 MB
  硬盘: 40G GB
  带宽: 1000 M
  IP数量: 4个
  快照: 2个
  说明:
  日付: 30.00 元/天
  月付: 800.00 元/月
  年付: 8000.00 元/年
 • 2核4G香港VPS

  系统: linux
  CPU: 2核
  内存: 4048 MB
  硬盘: 40G GB
  带宽: 100 M
  IP数量: 2个
  快照: 2个
  说明:
  日付: 15.00 元/天
  月付: 350.00 元/月
  年付: 4000.00 元/年
 • 2核2G香港VPS

  系统: linux
  CPU: 2核
  内存: 2048 MB
  硬盘: 40G GB
  带宽: 100 M
  IP数量: 2个
  快照: 2个
  说明:
  日付: 9.90 元/天
  月付: 278.00 元/月
  年付: 3000.00 元/年